Home » Staj

Duyuru Aboneliği

Bu siteye yeni duyurular eklendiğinde e-posta bildirimleri almak için abone olunuz.

Staj

jobs_icon

Staj Hakkında Genel İlkeler

 • Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen her öğrencinin mezun olabilmek için staj yapması zorunludur.
 • Stajın amacı, öğrencilerin okulda edindikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirmelerini sağlamak ve ilgili alanlarda beceri kazandırmaktır.
 • Staj yapacak öğrencilerin staj yaptığı kurum, kuruluş veya çeviri bürosunun tüm yasal koşullara uyması zorunludur.
 • Öğrenciler kendi buldukları kurum/kuruluş/çeviri bürolarında staj yapacaklardır.
 • Staj süresi 20 iş günü olmalıdır.

Staj Belgelerinin Düzenlenmesi

 • Öğrenci, staj yapacağı yerin yeterli çeviri yapabileceği ve ilgili alanda faydalanabileceği bir kurum/kuruluş olduğundan emin olmalıdır. Aksi takdirde bu kurum/kuruluş kabul edilmeyecektir. Staj yapacağı tarihleri Bölüm Staj Komisyonu’nun belirlediği tarih aralığında TAM 20 iş günü olacak şekilde belirlemelidir.
 • Sitede verilen linkten staj evrakları indirilmelidir. Gerekli evrakları indirdikten sonra yapılması gereken ilk adım 3.belge olarak inen ve “İlgili Kuruma” diye başlayan belgeyi, Fakülte sekreteri Gülay Sayar’a -zorunlu staj yapacağını belirterek- “Aslı gibidir” yaptırmaktır. Bu belge stajın resmi olduğunu ve sigortanın dekanlığımız tarafından karşılanacağını belgeler niteliktedir. Bu belge staj yapılacak kurum/kuruluşa götürülür.
 • “Öğrenci Başvuru ve Staj Formu” diye başlayan ve iki nüsha şeklinde inen belge ise ilk olarak staj yapılacak kurum/kuruluşa götürülür. Öğrenci kendisiyle ilgili yerleri doldurduktan ve staj tarihlerini yazdıktan sonra bu nüshaların her ikisini de ıslak imzalı ve mühürlü olarak staj yapacağı kurum/kuruluşa doldurtur. Kurum/kuruluş nüshalar üzerindeki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
 • Kurum/kuruluşun doldurduğu bu iki nüsha, Bölüm Staj Komisyonu’na getirilir. Staj yapılacak yerin uygun bulunması durumunda Bölüm Staj Komisyonu Başkanı tarafından bu belgeler imzalanır. Staj Komisyonu tarafından onaylanan bu nüshalardan biri Bölüm Staj Komisyonu’nda kalır, diğeri ise staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilmek üzere öğrenciye geri verilir. Öğrenci kurum/kuruluşa teslim etmek üzere aldığı bu belgeyi Öğrenci İşleri Birimi’ndeki yetkili kişiye göstererek Staj Dosyasını temin eder.

Staj Raporu Yazım Kuralları

Belirlenen kurallara uygun şekilde doldurulmayan staj raporları Staj Komisyonu tarafından geçerli sayılmayacaktır. Bu sebepten öğrencilerin muhakkak surette bu kurallara uymaları gerekmektedir. Öğrenciler staj raporlarını 20 günlük hazırlar. Her gün için sayfanın alt kısmında yer alan Çalışmanın konusu, Yetkilinin imza ve kaşesi ve Tarih kısımları doldurulmalıdır. Her gün yapılan çeviri etkinliğinin içeriği detaylı olarak yazılarak bu etkinliğin öğrencinin mesleki gelişimine, örneğin analitik düşünme, etkili iletişim kurma, işyeri ortamına uyum sağlama ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, nasıl katkıda bulunduğu belirtilmelidir. Ayrıca öğrencinin bu etkinlik esnasında karşılaştığı sorunlar betimlenmeli ve bu sorunlara yaklaşım ve çözümleri de ele alınmalıdır.

Staj dosyasına 2 fotoğraf yapıştırılmalı, devam çizelgesi ve giriş sayfasındaki bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

Yurt dışında Staj

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler Staj komisyonundan onay almak kaydıyla, iş yeri ile sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşmede öğrencinin staj yapacağı tarihler ve işin kapsamı belirtilmelidir. Öğrenci ve iş yeri yetkilisinin imzaları bulunmalıdır. Bu sözleşme ile birlikte öğrencinin dilekçesi Fakülte Staj Komisyonuna sunulur. Komisyon onayladığı takdirde öğrenci stajını söz konusu iş yerinde yapabilir.

STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Staja devam zorunludur.
 • Stajlar belirlenen sürelerde kesintisiz olarak tamamlanır.
 • Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir. Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
 • Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç iş günü içerisinde ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil edilir.
 • Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışan iş yerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.
 • Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.
 • Öğrenci zorunlu staj formunu iki (2) nüsha olarak doldurur.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Staj Yapabilecekleri Bazı Kurum ve Kuruluşlar

İMKB, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.İş Bankası gibi özel bankalar ve kamu bankaları, menkul değerler ve aracı kurumlar, özel şirketlerin halkla ilişkiler departmanları, Anadolu Ajansı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve özel TV kanalları, özel çeviri büroları, büyük elçilikler, oteller, turizm ve seyahat acenteleri.
Öğrenciler yurt dışında da staj yapabilirler. Öğrenci kendi olanakları ile bulduğu kurum veya kuruluştan resmi bir kabul mektubu getirdiği takdirde ve staj raporlarını ilgili dilde yazmak koşuluyla yurt dışında staj yapabilir.

 • Öğrencilerimizin staj sürecinde hazırlaması gereken belgelere fakültemizin matbu formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. Zorunlu Staj Başvuru Formları başlığı altında bulunan formlar zorunlu staj yapan öğrencilerimiz tarafından çıktı alınarak doldurulmalıdır.

Formlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.


Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu
Öğr. Gör. Dr. Alev TİSON
Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN
Arş. Gör. Sitem İNCE
Arş. Gör. Büşra UL
Arş. Gör. İmren GÖKÇE

RSS "Duyurular"

 • 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Takvimi 7 Şubat 2018
  12 Şubat 2018 – Başvuru Sisteminin Açılması 2 Mart 2018- Başvuru Sisteminin Kapatılması 12 Şubat-2 Mart 2018- Başvuru Evrakları Son Teslim Tarihi 5-9 Mart 2018- Yabancı Dil Sınav Listelerinin Hazırlanması, 9 Mart 2018 – Yabancı Dil Listelerinin İlanı 24 Mart 2018 – Yabancı Dil Sınavı (I. Aşama) 26 Mart 2018 – Yabancı Dil Sınavının İlanı […]
 • Kış Stajını Tamamlayan Öğrenciler 6 Şubat 2018
  Kış stajını tamamlayan öğrencilerimizin staj dosyalarını 14.02.2018 Çarşamba gününe kadar Araş.Gör. Sitem İnce’ye teslim etmesi gerekmektedir.
 • Tek Ders Sınavı 6 Şubat 2018
  Tek ders sınavı 9 Şubat tarihinde bölümümüzde yapılacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerin isimleri şöyledir: Musa Burak Tösten Emre Kaçar Alper Akyüz Yusuf Kaya
 • Kış stajı yapmak üzere belgelerini teslim etmiş olan öğrencilerin dikkatine 19 Aralık 2017
  İmzalı belgelerinizi 25 Aralık 2017 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında Araş.Gör. Sitem İnce’den alabilirsiniz (Oda no B311). İmzalı belgelerinizi aldıktan sonra staj dosyalarınızı bu belgeyi göstererek öğrenci işleri bürosundan teslim almanız gerekmektedir.
 • Çeviri Projesi Danışman Seçimi 19 Aralık 2017
  21 Aralık Perşembe günü saat 09:30’da MUT 4052 – Çeviri Projesi dersine ait listeler ilgili hocalarımızın kapısına asılacaktır. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz (Ö.Ö. ve İ.Ö.) çalışmak istedikleri öğretim elemanının kapısında bulunan listeye ismini yukarıda belirtilen tarih ve saatten itibaren yazabilirler.