Home » Staj

Duyuru Aboneliği

Bu siteye yeni duyurular eklendiğinde e-posta bildirimleri almak için abone olunuz.

Staj

jobs_icon

Staj Hakkında Genel İlkeler

 • Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen her öğrencinin mezun olabilmek için staj yapması zorunludur.
 • Öğrenciler stajlarını 3.sınıfın sonunda Yaz Stajı olarak ya da 4.sınıfın ara döneminde Kış Stajı olarak yapabilirler.
 • Stajın amacı, öğrencilerin okulda edindikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirmelerini sağlamak ve ilgili alanlarda beceri kazandırmaktır.
 • Staj yapacak öğrencilerin staj yaptığı kurum, kuruluş veya çeviri bürosunun tüm yasal koşullara uyması zorunludur.
 • Öğrenciler kendi buldukları kurum/kuruluş/çeviri bürolarında staj yapacaklardır.
 • Staj süresi 20 iş günü olmalıdır.

STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Staja devam zorunludur.
 • Stajlar belirlenen sürelerde kesintisiz olarak tamamlanır.
 • Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir. Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
 • Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç iş günü içerisinde ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil edilir.
 • Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışan iş yerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.
 • Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.
 • Öğrenci zorunlu staj formunu iki (2) nüsha olarak doldurur.

 

Staj Belgelerinin Düzenlenmesi

 • Öğrenci, staj yapacağı yerin yeterli çeviri yapabileceği ve ilgili alanda faydalanabileceği bir kurum/kuruluş olduğundan emin olmalıdır. Aksi takdirde bu kurum/kuruluş kabul edilmeyecektir. Staj yapacağı tarihleri Bölüm Staj Komisyonu’nun belirlediği tarih aralığında TAM 20 iş günü olacak şekilde belirlemelidir.
 • Sitede verilen linkten staj evrakları indirilmelidir. Gerekli evrakları indirdikten sonra yapılması gereken ilk adım 3.belge olarak inen ve “İlgili Kuruma” diye başlayan belgeyi, Fakülte sekreteri Gülay Sayar’a -zorunlu staj yapacağını belirterek- “Aslı gibidir” yaptırmaktır. Bu belge stajın resmi olduğunu ve sigortanın dekanlığımız tarafından karşılanacağını belgeler niteliktedir. Bu belge staj yapılacak kurum/kuruluşa götürülür.
 • “Öğrenci Başvuru ve Staj Formu” diye başlayan ve iki nüsha şeklinde inen belge ise ilk olarak staj yapılacak kurum/kuruluşa götürülür. Öğrenci kendisiyle ilgili yerleri doldurduktan ve staj tarihlerini yazdıktan sonra bu nüshaların her ikisini de ıslak imzalı ve mühürlü olarak staj yapacağı kurum/kuruluşa doldurtur. Kurum/kuruluş nüshalar üzerindeki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
 • Kurum/kuruluşun doldurduğu bu iki nüsha, Bölüm Staj Komisyonu’na getirilir. Staj yapılacak yerin uygun bulunması durumunda Bölüm Staj Komisyonu Başkanı tarafından bu belgeler imzalanır. Staj Komisyonu tarafından onaylanan bu nüshalardan biri Bölüm Staj Komisyonu’nda kalır, diğeri ise staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilmek üzere öğrenciye geri verilir. Öğrenci kurum/kuruluşa teslim etmek üzere aldığı bu belgeyi Öğrenci İşleri Birimi’ndeki yetkili kişiye göstererek Staj Dosyasını temin eder.

 • Öğrencilerimizin staj sürecinde hazırlaması gereken belgelere fakültemizin matbu formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. Zorunlu Staj Başvuru Formları başlığı altında bulunan formlar zorunlu staj yapan öğrencilerimiz tarafından çıktı alınarak doldurulmalıdır.

Formlar


 

Staj Raporu Yazım Kuralları

Belirlenen kurallara uygun şekilde doldurulmayan staj raporları Staj Komisyonu tarafından geçerli sayılmayacaktır. Bu sebepten öğrencilerin muhakkak surette bu kurallara uymaları gerekmektedir. Öğrenciler staj raporlarını 20 günlük hazırlar. Her gün için sayfanın alt kısmında yer alan Çalışmanın konusu, Yetkilinin imza ve kaşesi ve Tarih kısımları doldurulmalıdır. Her gün yapılan çeviri etkinliğinin içeriği detaylı olarak yazılarak bu etkinliğin öğrencinin mesleki gelişimine, örneğin analitik düşünme, etkili iletişim kurma, işyeri ortamına uyum sağlama ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, nasıl katkıda bulunduğu belirtilmelidir. Ayrıca öğrencinin bu etkinlik esnasında karşılaştığı sorunlar betimlenmeli ve bu sorunlara yaklaşım ve çözümleri de ele alınmalıdır.

Staj dosyasına 2 fotoğraf yapıştırılmalı, devam çizelgesi ve giriş sayfasındaki bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.


Yurt dışında Staj

Öğrenciler kendi olanakları ile bulduğu kurum/kuruluşlarda yurt dışı stajı yapabilir. Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler, Bölüm Staj komisyonundan onay almak kaydıyla, iş yeri ile sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşmede öğrencinin staj yapacağı tarihler ve işin kapsamı belirtilmelidir. Öğrenci ve iş yeri yetkilisinin imzaları bulunmalıdır. Buna ek olarak bölüme yurt dışında staj yapmak istediğini belirten bir dilekçe yazılır. Bu sözleşme ile birlikte öğrencinin dilekçesi Fakülte Staj Komisyonuna sunulur. Komisyon onayladığı takdirde öğrenci stajını söz konusu iş yerinde yapabilir.

Erasmus Stajı

Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen zorunlu staj tanımına uygun olması durumunda, yapılacak Erasmus stajı zorunlu staj olarak kabul edilir.


Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Staj Yapabilecekleri Bazı Kurum ve Kuruluşlar

İMKB, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.İş Bankası gibi özel bankalar ve kamu bankaları, menkul değerler ve aracı kurumlar, özel şirketlerin halkla ilişkiler departmanları, Anadolu Ajansı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve özel TV kanalları, özel çeviri büroları, büyük elçilikler, oteller, turizm ve seyahat acenteleri.
Öğrenciler yurt dışında da staj yapabilirler. Öğrenci kendi olanakları ile bulduğu kurum veya kuruluştan resmi bir kabul mektubu getirdiği takdirde ve staj raporlarını ilgili dilde yazmak koşuluyla yurt dışında staj yapabilir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.


Mütercim-Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu
Öğr. Gör. Dr. Alev TİSON
Dr. Öğr. Ü. Şeyda ERASLAN
Arş. Gör. Sitem İNCE
Arş. Gör. Büşra UL
Arş. Gör. İmren GÖKÇE

RSS "Duyurular"

 • Zorunlu Staj Yapacak Olan 3. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine! 23 Mayıs 2018
  Zorunlu Stajı olan 3. Sınıf öğrencilerimizin “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertikası” Programı 28.05.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Online olan eğitim işlemleri http://oys.deu.edu.tr/portal adresinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve klavuz Fakültemiz Sayfasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Duyurusu” başlığında duyurulmuştur. 28.05.2018 tarihine kadar eğitimini tamamlamayan öğrencilerimizin hakkı iptal edilecektir.
 • 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Programı 21 Mayıs 2018
  2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi bütünleme programı belirlenmiştir. Programa aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. İMT (İngilizce Mütercim-Tercümanlık) Bütünleme Programı MUT (İngilizce/Almanca Mütercim-Tercümanlık) Bütünleme Programı (Ö.Ö.) MUT (İngilizce/Almanca Mütercim-Tercümanlık) Bütünleme Programı (İ.Ö.) Not: Dosyalar Microsoft Excel (.xlsx) formatındadır.
 • 2017-18 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı Programı 9 Mayıs 2018
  2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi final programı belirlenmiştir. Sınav programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. İMT (İngilizce Mütercim-Tercümanlık) Final Programı MUT (İngilizce/Almanca Mütercim-Tercümanlık) Final Sınavı Programı (Ö.Ö.) MUT (İngilizce/Almanca Mütercim-Tercümanlık) Final Sınavı Programı (İ.Ö.) Not: Dosyalar Microsoft Excel (.xlsx) formatındadır.
 • 2018-2019 Erasmus Staj Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 8 Mayıs 2018
  2018-2019 Erasmus staj hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için 9 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da bölümümüz bilgisayar laboratuvarında toplantı yapılacaktır. Staj hareketliliğine hak kazanan tüm öğrencilerin katılımı zorunludur.
 • Staj için İş Güvenliği Sertifikası Hakkında 4 Mayıs 2018
  Staj yapacak öğrencilerden kurumlar “İş Sağlığı ve Güvenliği” sertifikası istemektedir. Normalde, öğrencilerin bu sertifikayı kendi imkânlarıyla elde etmeleri gerekse de bu sene üniversitemiz bünyesinde bulunan DEUZEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi), ilgili sertifikayı online ve ücretsiz eğitimle 07-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında verecektir. Bölümümüzde staj zorunlu olduğu için 3. Sınıf öğrencilerinin listesi DEUZEM’e gönderilmiştir. Staj […]